MÜŞTEREK BAHİS ORGANİZASYONLARI VE VERGİLEME

Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran yüzde 10 olarak uygulanır. Bu faaliyetlerin devamlı bir şekilde yapılması halinde gelir vergisi yönünden mükellefiyetin gerçek veya götürü usulde tesis olunması KDV bakımından vergilendirmeye tesir etmeyecektir. Örneğin; bir İngiliz mimarın Türkiye’ye gelerek yaptığı proje hizmeti Türkiye’de vergiye tabi olacaktır. KDVK 1 nolu Genel Tebliğinde de açıkça belirtildiği gibi bu faaliyetlerden devamlılık gösterenler vergiye tabi tutulacak, arızi nitelikteki faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ise vergiye tabi tutulmayacaktır. Yaklaşık iki yıl önce yapılan araştırmalarda Türkiye’de 400 bin kişinin yurtdışı merkezli sanal sitelerde illegal olarak bahis oynadığı ve 1 milyar dolarlık kayıtdışı bir pazarın varlığından söz ediliyordu. KDV uygulayan ülkelerde, yapılan hizmetin niteliğine göre, hizmetin ifa edildiği yeri belirlemekte kullanılan çeşitli kurallar vardır. Özetlemek ve sonuçlandırmak gerekirs, bir hizmetin ne­rede vergilendirileceği, hizmeti ifa eden kişinin bulunduğu yer veya hizmetten yararlanılan yer esas alına­rak belirlenir.

nasıl bahis Sı­nır ötesi işlemlerin elektronik ticaretle birlikte yaygınlaşması, her işlemin sadece bir kez vergilendirilmesini sağlayacak ve bütün devletlerce onaylanmış kuralların vergi sistemine konması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bütün bu belirlemeler, Türkiye’de yerleşik kurumlar tarafından verilen hizmetler ile Türkiye’de yerleşik olmayan kurumlar tarafından Türkiye’de yerleşik kişilerin yararlanmasına sunulan internet üzerinden verilen müşterek bahis oyun hizmetinin, Türkiye’de verilmiş bulunduğu ve hizmetin KDV’ye tabi olduğu sonucunu doğurmaktadır. Hesabına elektronik çek kullanılması da dahil olmak üzere para yatırılmakta ve daha sonra bu para Internet üzerinde harcanmaktadır. Alderney Kumar Kontrol Komisyonu (Alderney Gambling Control Commision) resmi internet sitesinden yapılmakta olan yayında, ALDERNEY adasının düzenli interaktif kumar/oyun/müşterek bahis endüstrisinin merkezi olduğu vurgulanmaktadır. İddaa, aynı zamanda bu oyunu oynayan iştirakçilere 3 milyar 700 milyon TL ikramiye dağıtırken; bayilere de 616 milyon TL komisyonu kazancı sağladı. Müşterek bahis oyunu için para yatırma ve (ikramiye kazanma dolayısıyla) çekme işlemlerinin aşağıdaki yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle İngiltere kontrolündeki özerk statülü merkezler müşterek bahis şirketlerinin gözdesi durumundadır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen müşterek bahislerin her ne ad altında olursa olsun 5602 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/04/2007 tarihinden itibaren eğlence vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca, müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisinin matrahı ve oranı yeniden belirlenmiştir. KDV oranı) 108.000.- YTL KDV hesaplanmıştır. Manş Denizinde ve Guernsey, Jersey ve Alderney adalarının bulunduğu (The Channel İsland) İngiliz Kanal Adaları adlı bölgede, bu tip oyunlardan vergi alınmamaktadır. Off-shore deyimi de, bu ülkelerin çoğunun İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı küçük ada devletleri olmalarından kaynaklanmaktadır. The Baliwicks of Jersey ve Guernsey olarak da adlandırılan bu bölgede yüzölçümü olarak en büyük ada GUERNSEY adasıdır. Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren vergiden İSTİSNA tutar; para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.535 TL olarak dikkate alınacaktır. 2) Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulur; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınır.

Türkiye’de kredi kartına sahiplik oranının yüksek olduğu düşünüldüğünde sanal bahse olan ilginin bir diğer nedeni daha ortaya çıkıyor. Bu neviden ifa edilen hizmet, içerisinde birden fazla değişken barındırması nedeniyle, mükellefiyetlerin saptanması ve vergileme sürecinde sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. TTK’nın 11’inci ve müteakip maddelerinde tanımlı ve vurgulu, ticarethane, ticari işletme ve ticari faaliyetler birlikte değerlendirildiğinde, imalat dışındaki faaliyetlerde, mal veya hizmet satışı aranmakta iken, imalat faaliyetinde, yeni bir madde yaratılması veya bir maddeye, satışa bağlı olmaksızın değer katılması yeterli bulunmaktadır. Bu nedenle de ülkeler, hizmetin verildiği yeri çeşitli hizmet türleri itibariyle farklı kriterlere göre belirlemeyi tercih etmektedirler. Finansal rapora göre Superbahis 2006′da £103 milyon olan Türkiye pazarındaki cirosunu, 2007 yılında £127,4 milyona çıkarmıştır. Kerem Ertan'a göre yasadışı bahis şirketlerinin en büyük kozu vergi kaçırmak. Bookie’ler, çevrelerinden topladığı parayı bahis sitelerinde komisyon karşılığı oynuyor. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 01.04.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan Şans Oyunları Vergisi düzenlemesi ve uygulaması şu şekildedir.

Diğer Yazılar